Vann er liv – et utforskende undervisningsopplegg for 5. trinn 

Vann er liv er en spennende og aktiv reise gjennom vannets kretsløp – helt fra nedbørsområdene til vannkranen. Undervisningsopplegget inneholder både gruppearbeid i klasserommet og en ekskursjonsdag. 

Opplegget er bygget på kompetansemål fra høringsutkastene til de nye læreplanene i naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. 

Vann er liv – et utforskende undervisningsopplegg for 5. trinn 

Vann er liv er en spennende og aktiv reise gjennom vannets kretsløp – helt fra nedbørsområdene til vannkranen. Undervisningsopplegget inneholder både gruppearbeid i klasserommet og en ekskursjonsdag. 

Opplegget er bygget på kompetansemål fra høringsutkastene til de nye læreplanene i naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. 

Vann- og avløpsetaten