Informasjon til elever

Bli med på en spennende og aktiv reise i vannets kretsløp! «Vann er liv» er et undervisningsopplegg for 5. klassene i Osloskolen. Klassen velger et vann, en elv eller bekk og undersøker plante- og dyrelivet der. Ved hjelp av bilder, film og tekst lager klassen en rapport som sendes inn til Vann- og avløpsetaten.

Informasjon til elever

Bli med på en spennende og aktiv reise i vannets kretsløp! «Vann er liv» er et undervisningsopplegg for 5. klassene i Osloskolen. Klassen velger et vann, en elv eller bekk og undersøker plante- og dyrelivet der. Ved hjelp av bilder, film og tekst lager klassen en rapport som sendes inn til Vann- og avløpsetaten.

Oppstart i klasserommet

Vannets kretsløp 

Forklar vannets kretsløp ved hjelp av begrepene nedenfor: 

 • Kretsløp
 • Fordamping
 • Nedbør
 • Avkjøling
 • Oppvarming
 • Kondens
 • Atmosfæren
 • Dugg
 • Grunnvann
 • Regn 

Ressurser: 

https://www.youtube.com/watch?v=4pZRRhBRHyc
https://vannerliv.no/historien-om-vannet-i-oslo/ 

Oppstart i klasserommet

Vannets kretsløp 

Forklar vannets kretsløp ved hjelp av begrepene nedenfor: 

 • Kretsløp
 • Fordamping
 • Nedbør
 • Avkjøling
 • Oppvarming
 • Kondens
 • Atmosfæren
 • Dugg
 • Grunnvann
 • Regn 

Ressurser: 

https://www.youtube.com/watch?v=4pZRRhBRHyc
https://vannerliv.no/historien-om-vannet-i-oslo/ 

Hvordan gruppene kan forberede seg best mulig til turen

Se på kartene nedenfor og prøv å finne elver og vann som vi kan besøke.  Lag et turforslag for klassen din.

http://www.osloelveforum.org/kart/
http://www.osloelveforum.org/turguider/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/turkart-og-turguider/ 

Utstyr 

 • Lag utskrifter av kart og oversikt over plante- og dyrearter. Bruk lenkene over. 
 • Er det andre nettsider som kan brukes for å artsbestemme dyr og planter?
 • Hvilke beholdere kan brukes til vannprøver? 
 • Har noen en håv og en bøtte? 
 • Kan man ta med et forstørrelsesglass for å se på dyr?

Hvordan gruppene kan forberede seg best mulig til turen?

Se på kartene nedenfor og prøv å finne elver og vann som vi kan besøke.  Lag et turforslag for klassen din.

http://www.osloelveforum.org/kart/
http://www.osloelveforum.org/turguider/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/turkart-og-turguider/ 

Utstyr 

 • Lag utskrifter av kart og oversikt over plante- og dyrearter. Bruk lenkene over. 
 • Er det andre nettsider som kan brukes for å artsbestemme dyr og planter?
 • Hvilke beholdere kan brukes til vannprøver? 
 • Har noen en håv og en bøtte? 
 • Kan man ta med et forstørrelsesglass for å se på dyr?

Gruppe 1 – Vanngruppa: 

Oppgaver før turen:

 • Forberede og bli kjent med utstyr til å måle vanntemperaturen og vanndybde. 

Hvis det er praktisk vanskelig å måle dybde på vannkilden, kan man noen steder finne vanndybden ved å bruke kart.

Oppgaver på turen: 

 • Ta vannprøver fra ulike dybder i vannet.
 • Besvar spørsmålene i turskjemaet.

Gruppe 2 – Plantegruppa: 

Oppgaver før turen: 

 • Lag en oversikt over planter vi kan finne i området.
 • Ta med forstørrelsesglass hvis dere har.

Oppgaver på turen:

 • Beskriv området rundt vannet. Ta bilder av planter som vokser i og ved vannet. Notér plantenes navn.
 • Besvar spørsmålene i turskjemaet.

Gruppe 3 – Dyr- og insektgruppa: 

Oppgaver før turen: 

 • Lag en oversikt over dyr og insekter vi kan komme til å finne i området.
 • Ta med hov og forstørrelsesglass hvis dere har.

Oppgaver på turen: 

 • Se etter dyr og insekter i vann og på land.
 • Ta bilder av de du finner og noter navn på artene.
 • Besvar spørsmålene i turskjemaet. 

Gruppe 4 – Foto- og filmgruppa: 

Oppgaver før turen: 

 • Ta med utstyr til å filme og ta bilder med.
 • Lag en enkel plan for filmingen. Hvilke situasjoner vil dere ha med for å få en fin film?

Oppgaver på turen: 

Filmen om turen kan deles i fire avsnitt: 

 1. På vei til ekskursjonsstedet
 2. Oversiktsbilde over stedet vi besøkte
 3. Gruppenes aktiviteter og funn
 4. Spisepausen 

Oppgaver etter turen:

Lag en film av blindtesten i klassen.

Gruppe 1 – Vanngruppa: 

Oppgaver før turen:

 • Forberede og bli kjent med utstyr til å måle vanntemperaturen, vannets pH-verdier og vanndybde. 

Hvis det er praktisk vanskelig å måle dybde på vannkilden, kan man finne vanndybden ved å undersøke det på forhånd. 

Oppgaver på turen: 

 • Ta vannprøver fra ulike dybder i vannet.
 • Ta med prøver av vannet og besvar spørsmålene i turskjemaet.

Gruppe 2 – Plantegruppa: 

Oppgaver før turen: 

 • Lag en oversikt over planter vi kan finne i området.
 • Ta med forstørrelsesglass hvis dere har.

Oppgaver på turen:

 • Beskriv området rundt vannet. Ta bilder av alle planter som vokser i og ved vannet, og skriv ned navnene på de.
 • Besvar spørsmålene i turskjemaet.

Gruppe 3 – Dyr- og insektgruppa: 

Oppgaver før turen: 

 • Lag en oversikt over dyr og insekter vi kan komme til å finne i området.
 • Ta med hov og forstørrelsesglass hvis dere har.

Oppgaver på turen: 

 • Se etter dyr og insekter i vann og på land.
 • Ta bilder av de du finner og noter navn på artene.
 • Besvar spørsmålene i turskjemaet. 

Gruppe 4 – Foto- og filmgruppa: 

Oppgaver før turen: 

 • Ta med utstyr til å filme og ta bilder med.
 • Lag en enkel plan for filmingen. Hvilke situasjoner vil dere ha med for å få en fin film?

Oppgaver på turen: 

Filmen om turen kan deles i fire avsnitt: 

 1. På vei til ekskursjonsstedet
 2. Oversiktsbilde over stedet vi besøkte
 3. Gruppenes aktiviteter og funn
 4. Spisepausen 

Oppgaver etter turen:

Lag en film av blindtesten i klassen.

Etterarbeid i klasserommet

 • Fyll ut PowerPoint-skjemaet for din gruppe.
 • Gjennomfør blindtest.

Blindtest. Kan vi smake forskjell på drikkevannet vi kjøper på flaske og vannet i springen?

Vi trenger:

 • flaskevann uten smak eller kullsyre
 • springvann
 • pappkrus
 • penn til å merke pappkrusene med 

Film- og fotogruppa dokumenterer forsøket.

Etterarbeid i klasserommet

 • Fyll ut PowerPoint-skjemaet for din gruppe.
 • Gjennomfør blindtest.

Blindtest. Kan vi smake forskjell på drikkevannet vi kjøper på flaske og vannet i springen?

Vi trenger:

 • flaskevann uten smak eller kullsyre
 • springvann
 • pappkrus
 • penn til å merke pappkrusene med 

Film- og fotogruppa dokumenterer forsøket.

Lykke til!

Lykke til!

Vann- og avløpsetaten