Informasjon til lærere

Bli med på en spennende og aktiv reise gjennom vannets kretsløp – helt fra nedbørsområdene til vannkranen.

Verktøy for elevene:

Informasjon til lærere

Bli med på en spennende og aktiv reise gjennom vannets kretsløp – helt fra nedbørsområdene til vannkranen.

Verktøy for elevene:

Vann er liv

Vann er liv er et utforskende undervisningsopplegg for 5. trinn i Osloskolen.

Hver klasse velger et vann, en elv eller en bekk og undersøker plante- og dyrelivet der. Ved hjelp av bilder, film og tekst lager klassen en rapport som sendes inn til Vann- og avløpsetaten. 

Alle innsendelser premieres med et diplom.

Kompetansemål

Undervisningsopplegget «Vann er liv» kan dekke disse kompetansemålene fra læreplanen:

Naturfag

 • organisere og tolke data
 • gjøre rede for resultater av egne forsøk

Samfunnsfag

 • utforske og reflektere over geografiske forutsetninger for bosetning og samfunnsutvikling

Kroppsøving

 • bruke og forstå ulike typer kart og digitale verktøy
 • naturopplevelser og trygg og bærekraftig ferdsel

Dokumentasjon

Elevenes arbeid skal dokumenteres og legges inn som tekst, bilder og video i en ferdig formatert presentasjon i Powerpointformat: «Vann er liv – rapport fra (klasse og skole). Denne sendes til informasjonsavdelingen i Vann og avløpsetaten i Oslo kommune: vannerliv@vav.oslo.kommune.no. Bruk gjerne fildelingstjenesten WeTransfer som er gratis.

Det er også mulig å bruke presentasjonen ovenfor andre klasser på skolen, som et innslag på jul- eller sommeravslutning eller legge den ut som selvgående presentasjon på skolens interne skjermer?

Vann er liv

Vann er liv er et utforskende undervisningsopplegg for 5. trinn i Osloskolen.

Hver klasse velger et vann, en elv eller en bekk og undersøker plante- og dyrelivet der. Ved hjelp av bilder, film og tekst lager klassen en rapport som sendes inn til Vann- og avløpsetaten. 

Alle innsendelser premieres.

Kompetansemål

Undervisningsopplegget «Vann er liv» kan dekke disse kompetansemålene fra læreplanen:

Naturfag

 • organisere og tolke data
 • gjøre rede for resultater av egne forsøk

Samfunnsfag

 • utforske og reflektere over geografiske forutsetninger for bosetning og samfunnsutvikling

Kroppsøving

 • bruke og forstå ulike typer kart og digitale verktøy
 • naturopplevelser og trygg og bærekraftig ferdsel

Dokumentasjon

Elevene dokumenterer arbeidet og legger dette inn som tekst, bilder og video i en ferdig formatert PowerPoint-presentasjon. 

Elevenes arbeid skal dokumenteres og legges inn som tekst, bilder og video i en ferdig formatert presentasjon i Powerpointformat: «Vann er liv – rapport fra (klasse og skole). Denne sendes via fildelingstjenesten WeTransfer til informasjonsavdelingen i Vann og avløpsetaten i Oslo kommune, ved mail: vannerliv@vav.oslo.kommune.no. Klassen mottar en premie fra oss som takk for innsatsen.

Det er også mulig å bruke presentasjonen ovenfor andre klasser på skolen, som et innslag på jul- eller sommeravslutning eller legge den ut som selvgående presentasjon på skolens interne skjermer?

Prosjektbeskrivelse

1. Oppstart i klasserommet – 2 timer

Se på kartene nedenfor og prøv å finne elver og vann som vi kan besøke.  Elevene lager et turforslag.

http://www.osloelveforum.org/kart/
http://www.osloelveforum.org/turguider/ 
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/turkart-og-turguider/

 • Vi planlegger en dagstur til et område med et vann, en bekk eller en elv. 
 • Vi går igjennom hva vi skal gjøre på turen og deler oss i grupper.

1. Oppstart i klasserommet – 2 timer

Se på kartene nedenfor og prøv å finne elver og vann som vi kan besøke.  Elevene lager et turforslag.

http://www.osloelveforum.org/kart/
http://www.osloelveforum.org/turguider/ 
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/turkart-og-turguider/

 • Vi planlegger en dagstur til et område med et vann, en bekk eller en elv. 
 • Vi går igjennom hva vi skal gjøre på turen og deler oss i grupper.

2. Ekskursjonsdag

 • Elevene gjennomfører oppgaver i grupper:

Gruppe 1 – Vanngruppa

Før turen:

 • Forberede og bli kjent med utstyr til å måle vanntemperaturen og vanndybde.

Hvis det er praktisk vanskelig å måle dybde på vannkilden, kan man noen steder finne vanndybden ved å bruke kart.

Oppgaver på turen: 

 • Ta vannprøver fra ulike dybder i vannet.
 • Besvare spørsmålene i turskjemaet.

Gruppe 2 – Plantegruppa

Oppgaver før turen: 

 • Lag en oversikt over planter vi kan finne i området.
 • Ta med forstørrelsesglass hvis dere har.

Oppgaver på turen:

 • Beskriv området rundt vannet. Ta bilder av planter som vokser i og ved vannet. Notér plantenes navn.
 • Besvar spørsmålene i turskjemaet.

Gruppe 3 – Dyr- og insektgruppa

Oppgaver før turen: 

 • Lag en oversikt over dyr og insekter vi kan komme til å finne i området.
 • Ta med hov og forstørrelsesglass hvis dere har.

Oppgaver på turen: 

 • Se etter dyr og insekter i vann og på land.
 • Ta bilder av de du finner og noter navn på artene. 
 • Besvar spørsmålene i turskjemaet. 

Gruppe 4 – Filmgruppa

Oppgaver før turen: 

 • Ta med utstyr til å filme og ta bilder med.
 • Lag en enkel plan for filmingen. Hvilke situasjoner vil dere ha med for å få en fin film?

Oppgaver på turen: 

Filmen om turen kan deles i fire avsnitt: 

 1. På vei til ekskursjonsstedet
 2. Oversiktsbilde over stedet vi besøkte
 3. Gruppenes aktiviteter og funn
 4. Spisepausen 

2. Ekskursjonsdag

 • Elevene gjennomfører oppgaver i grupper:

Gruppe 1 – Vanngruppa

Før turen:

 • Forberede og bli kjent med utstyr til å måle vanntemperaturen, vannets pH-verdier og vanndybde.

Hvis det er praktisk vanskelig å måle dybde på vannkilden, kan man finne vanndybden ved å undersøke det på forhånd. 

Oppgaver på turen: 

 • Ta vannprøver fra ulike dybder i vannet.
 • Ta med prøver av vannet og besvare spørsmålene i turskjemaet.

Gruppe 2 – Plantegruppa

Oppgaver før turen: 

 • Lag en oversikt over planter vi kan finne i området.
 • Ta med forstørrelsesglass hvis dere har.

Oppgaver på turen:

 • Beskriv området rundt vannet. Ta bilder av alle planter som vokser i og ved vannet, og skriv ned navnene på de.
 • Besvar spørsmålene i turskjemaet.

Gruppe 3 – Dyr- og insektgruppa

Oppgaver før turen: 

 • Lag en oversikt over dyr og insekter vi kan komme til å finne i området.
 • Ta med hov og forstørrelsesglass hvis dere har.

Oppgaver på turen: 

 • Se etter dyr og insekter i vann og på land.
 • Ta bilder av de du finner og noter navn på artene. 
 • Besvar spørsmålene i turskjemaet. 

Gruppe 4 – Filmgruppa

Oppgaver før turen: 

 • Ta med utstyr til å filme og ta bilder med.
 • Lag en enkel plan for filmingen. Hvilke situasjoner vil dere ha med for å få en fin film?

Oppgaver på turen: 

Filmen om turen kan deles i fire avsnitt: 

 1. På vei til ekskursjonsstedet
 2. Oversiktsbilde over stedet vi besøkte
 3. Gruppenes aktiviteter og funn
 4. Spisepausen 

Spisepause

Vi har med mat og drikke (og sitteunderlag?) og har en felles spisepause. 

Snakk med klassen om følgende:

 • Hva gjør vi med avfallet vårt? 
 • Hva er sporløs ferdsel? 
 • Hva gjorde vi med tanke på sporløs ferdsel? 
 • Gruppene fyller ut svar i turskjemaet.

Spisepause

Vi har med mat og drikke (og sitteunderlag?) og har en felles spisepause. 

Snakk med klassen om følgende:

 • Hva gjør vi med avfallet vårt? 
 • Hva er sporløs ferdsel? 
 • Hva gjorde vi med tanke på sporløs ferdsel? 
 • Gruppene fyller ut svar i turskjemaet.

3. Etterarbeid 1/2 skoledag

 • Blindtest. Kan vi smake forskjell på drikkevannet vi kjøper på flaske og vannet i springen?
 • Elevene fyller inn PowerPoint- rapporten og sender til oss.

Materiell som må være klart:

 • Noen flasker med drikkevann på flaske, uten smak og kullsyre
 • To eller tre vannmugger
 • Drikkebeger av papp
 • Tilgang til drikkevann fra springen
 • PC med Powerpoint-mal, prosjektor eller storskjerm

Elevene jobber i de samme gruppene som under ekskursjonen.

3. Etterarbeid 1/2 skoledag

 • Blindtest. Kan vi smake forskjell på drikkevannet vi kjøper på flaske og vannet i springen?
 • Elevene fyller inn PowerPoint- rapporten og sender til oss.

Materiell som må være klart:

 • Noen flasker med drikkevann på flaske, uten smak og kullsyre
 • To eller tre vannmugger
 • Drikkebeger av papp
 • Tilgang til drikkevann fra springen
 • PC med Powerpoint-mal, prosjektor eller storskjerm

Elevene jobber i de samme gruppene som under ekskursjonen.

Del 1 av etterarbeid

Klassen gjennomfører et forsøk i form av en blindtest: 

 • Kan vi smake forskjell på drikkevannet vi kjøper på flaske og vannet i springen?
 • Læreren leder forsøket.
 • Vanngruppa har ansvar for flaskevannet.
 • Plantegruppa har ansvar for springvannet.
 • Dyr- og insektgruppa skal gjennomføre smakstesten.
 • Videogruppa skal dokumentere forsøket.

Forslag til plan for gjennomføring av blindtesten finner du øverst på denne siden.

Del 1 av etterarbeid

Klassen gjennomfører et forsøk i form av en blindtest: 

 • Kan vi smake forskjell på drikkevannet vi kjøper på flaske og vannet i springen?
 • Læreren leder forsøket.
 • Vanngruppa har ansvar for flaskevannet.
 • Plantegruppa har ansvar for springvannet.
 • Dyr- og insektgruppa skal gjennomføre smakstesten.
 • Videogruppa skal dokumentere forsøket.

Forslag til plan for gjennomføring av blindtesten finner du øverst på denne siden.

Del 2 av etterarbeid

Elevene fyller ut PowerPoint-rapporten.

Lenke til nedlastning av maldokument finner du øverst på denne siden.

Lykke til!

Del 2 av etterarbeid

Elevene fyller ut PowerPoint-rapporten.

Lenke til nedlastning av maldokument finner du øverst på denne siden.

Lykke til!

Vann- og avløpsetaten