Vann er liv

Søndag 16. juni utførte Alexx A en utrolig illusjon: han fikk Maridalsvannet til å forsvinne!

Maridalsvannet forsyner 90 prosent av Oslos befolkning med vann.  Det gjør oss sårbare. Vi trenger ny vannforsyning og nytt vannbehandlingsanlegg, sier direktør i Oslovann, Anna Maria Aursund. Vann- og avløpsetaten sørger for at alle i Oslo har tilgang til rent drikkevann, og at avløpsvannet håndteres riktig. På den måten holdes elvene og fjordene rene nok til at vi kan bade i dem, og alle får nyte av det gode drikkevannet vårt.

I 2019 er Oslo europeisk miljøhovedstad. En av grunnene til at vi fikk tittelen er at Oslo satser spesielt på å bevare naturområdene og gjenåpne alle elvene og bekkene i byen.

Vann- og avløpsetaten