Ny vannforsyning til Oslo – vår forsikring

Oslo er avhengig av én vannkilde: Maridalsvannet. For å sikre byen rent vann også i årene fremover skal Holsfjorden tilknyttes vannforsyningen i 2028.

Ny vannforsyning til Oslo – vår forsikring

Oslo er avhengig av én vannkilde: Maridalsvannet. For å sikre byen rent vann også i årene fremover skal Holsfjorden tilknyttes vannforsyningen i 2028.

Sårbar vannforsyning

Maridalsvannet er Oslos kilde til 90 % av byens drikkevann.

Sårbar vannforsyning

Maridalsvannet er Oslos kilde til 90 % av byens drikkevann.

Det gjør at vannforsyningen vår er sårbar for hendelser som kan gjøre at vi ikke får vann ut til innbyggerne, eller som setter vannbehandlingsanlegget ut av drift.

Det gjør at vannforsyningen vår er sårbar for hendelser som kan gjøre at vi ikke får vann ut til innbyggerne, eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Hvis det skjer, vil det ta få timer før store deler av Oslo ikke har mer drikkevann.

Og hvis vannforsyningen uteblir, er halvparten av Oslos befolkning uten vann og avløp i løpet av 4-5 timer.

Hvis det skjer, vil det ta få timer før store deler av Oslo ikke har mer drikkevann.

Og hvis vannforsyningen uteblir, er halvparten av Oslos befolkning uten vann og avløp i løpet av 4-5 timer.

Målet med etableringen av en ny fullgod reservevannforsyning er derfor å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet.

Mattilsynet i Oslo har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde innen 2028.

Målet med etableringen av en ny fullgod reservevannforsyning er derfor å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet.

Mattilsynet i Oslo har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde innen 2028.

Holsfjorden

Holsfjorden er Tyrifjordens sørøstre del som strekker seg ned mot Svangstrand (Sylling) i Lier kommune.

Holsfjorden

Holsfjorden er Tyrifjordens sørøstre del som strekker seg ned mot Svangstrand (Sylling) i Lier kommune.

Vannet fra Holsfjorden skal overføres i tunnel fra Vefsrud i Lier til et nytt vannbehandlingsanlegg som skal ligge ved Huseby på Oslo vest.

Vannet fra Holsfjorden skal overføres i tunnel fra Vefsrud i Lier til et nytt vannbehandlingsanlegg som skal ligge ved Huseby på Oslo vest.

Slik vil vi i Oslo fortsatt kunne nyte godt og rent vann

– også i fremtiden.

Slik vil vi i Oslo fortsatt kunne nyte godt og rent vann

– også i fremtiden.

Vann- og avløpsetaten